Bestyrelse

Paw Rønde

Formand, Chefinstruktør, 7.Dan

Søren Bak Søballe

Næstformand, 8.Dan

Chris Frey Etefors

Kasserer, 3.Dan

Jan Vestergaard Jakobsen

Bestyrelsesmedlem, 2.Dan

Tessa Holst Møller

Sekretær, 2.Dan

Trænere - Voksenholdet

Paw Rønde

Chefinstruktør, 7.Dan

Sonja Trier

Instruktør, 4.Dan

Trænere - Panterne

Sonja Trier

Ansvarlig træner, 4.Dan

Tessa Holst Møller

Assistenttræner, 2.Dan