Panterne

 

 

 

TRÆNING - MON-børneholdet Panterne

Børneholdet i Midtdjurs Taekwondo Klub hedder Panterne. Træningen tilpasses børnenes alder og udviklingstrin og leg er derfor en naturlig del af opvarmningen på børneholdet.

MON-bælteholdene består af børn i alderen 6-9 år. Til bælterne hører et specielt pensum kun for børn. Forskellen på et MON-bæltehold og et kup-bæltehold (voksenhold fra 10 år) er, at træningen af MON-bælterne primært sker ved leg i undervisningen, og at der er graduering (”bælteprøve” til ny bælte-farve) ca. hver 3. måned i stedet for hver 6. måned, som der er ved kup-bælterne.

Midtdjurs Taekwondo Klub benytter MON-bæltesystemet for at holde fokus på sporten, eftersom det for børn kan være svært at holde gejsten over længere tid, hvis der er for lang tid mellem gradueringerne. Børnene vil således opleve fremgang, hver gang de går til graduering og består.

MON-bæltesystemet er opbygget ligesom de almindelige kup-grader, som vi kender det fra voksenholdet. Forskellen er, at der ved MON-bælterne er en gennemgående linje midt på bæltet med bæltefarven, som eleven har opnået. For at opnå det næste MON-bælte skal eleven til graduering.

Eleverne træner enkelte teknikker, og når eleven behersker disse, kan eleven gå til graduering. Gradueringerne afholdes ca. hver 3. måned, og bliver registreret i elevens taekwondo-pas.

Når eleven har opnået det sorte MON-bælte, og har den rette alder, kan eleven starte på almindelig kup-bæltehold, hvor eleven kan gå til graduering til 9. kup (gult bælte). For at eleven kan blive indstillet til graduering, forudsætter det, at eleven har været til træning minimum 8 gange og kan det for bælte-farven nødvendige pensum.