Værdigrundlag for Midtdjurs Taekwondo Klub

Nedenstående er værdigrundlaget i Midtdjurs Taekwondo Klub samt de klubber, der er underlagt stormester Bum Sa Nim Wandy Nielsen, 8. dan.

 

Respekt

Respekt og høflighed er en af grundpillerne i Taekwondo.

Respekt for ældre, højre graduerede og systemet er afgørende for, at systemet fungerer. Ligeledes er det vigtigt at have respekt for lavere graduerede og i det hele taget opføre sig ordentligt overfor alle.

Vær altid høflig overfor dine omgivelser.

Respekter altid de afgørelser, der bliver truffet i klubben. Er du uenig, så tag problemet op i et passende forum.

 

Ydmyghed

Vær altid ydmyg overfor andre mennesker.

Pral ikke overfor andre, selvom du mener, at du er bedre end dem.

Udvis udholdenhed og stræbsomhed og vær tålmodig..

Stræb altid efter at forbedre dig mentalt og fysisk.

Spring ikke over, hvor gærdet er lavest men lær at udfordre dig selv.

Pågynder du noget så fuldfør det - Giv aldrig op! Hvor der er en vejle, er der en vej.

DU KAN HVAD DU VIL!

 

Selvkontrol

Tænk for du handler og få kontrol over situationen.

Har du selvkontrol, har du større overskud til at tackle svære situationer, og du vil hurtigere opnå respekt og anerkendelse fra dine medmennesker.

 

Medlemmers opførsel

Vær altid et godt eksempel for yngre og lavere graduerede elever.

Respekter din klub med værdighed, og repræsenter Taekwondo udadtil med værdighed.

Tag godt imod nye medlemmer og vær altid en god og hjælpesom klubkammerat.

Vær positiv og seriøs i din indstilling.

Hjælp til i klubben, hvor du kan. Alle kan bidrage med noget.

HUSK at foreningsarbejde er frivilligt og ulønnet.

 

Træningsoutfit (dragt mv)

Træning i Dojangen (salen) foregår altid i hvid Dobok (hvid kampsportsdragt) med mindre andet aftales med træneren.

Ved udendørstræning kan andet træningsoutfit evt. aftales af hensyn til vind og vejr.

Dragten skal i følge Hwan Rangsystemet, som klubben følger, være helt hvid. Der må i følge dette system ikke være reklamemærker på dragten men kun klubmærke, ordet Taekwondo, evt. på koreansk (på ryggen), enkelte mærker, som ikke kan fjernes uden at dragten går i stykker samt evt. dit navn. Tal med træneren om, hvad der skal fjernes, hvis du er i tvivl. Man kan købe dragter uden reklamemærker, men ellers skal disse fjernes eller dækkes med noget hvidt stof.

Dragter kan købes gennem klubben, eller du kan selv købe din dragt.

Klubmærke skal bæres på dragtens venstre side på brystet. Der udleveres et klubmærke efter den første graduering. Ønsker man klubmærker til flere dragter, kan de købes af klubben. Til gradueringer skal der altid bæres klubmærke. De forskellige klubber under Hwa Rangsystemet har forskellige klubmærker.

Din Dobok skal altid være nyvasket før træning.

Hvis du ikke kommer omklædt, skal din dragt og bælte være lagt rigtigt sammen før og efter træning. Du kan få hjælp i klubben, så du kan lære selv at lægge dragten sammen. Dragten lægges sammen efter koreansk tradition, hvor man bar dragten over armen til og fra træning. Desuden sikres det, at man ikke glemmer hverken bælte eller dragtdele samt at dragten ligger pænt glat.

Med køb af den første drat følger et hvidt bælte. De øvrige bæltefarver opnås efter tradueringer og kan købes gennem klubben.

Dobok og bælte skal behandles med respekt.

Træningen foregår på bare tæer med mindre andet aftales med træneren. Hvis der undtagelsesvis anvendes sko, skal det være kampsportssko. Ved udendørstræning kan andet evt. aftales.

Du selv have en god hygiejne, og Især hænder og fødder skal være renvaskede og negle skal være rene og kortklippede både på hænder og fødder, Dette er selvfølgelig af hensyn til almindelig hygiejne men også for at beskytte dine klubkammerater fra at blive revet og måske inficeret.

 

Træning

Taekwondo er et meget hirakisk system, og grundregelen er, at kommandovejen er: Grandmaster - cheftræner - trænere - gradueringsgrad. Dette betyder, at man skal adlyde, hvis ens træner siger noget. Det handler dels om respekt og disiplin, men det handler også om din egen sikkerhed. Dette betyder tilgengæld også, at klubben yderst sjældent har skader andet end blå mærker ol.

Mød altid til tiden, så træningen ikke forstyrres.

Kommer du for sent, så afvent trænerens tilladelse til at træne med.

Forlad ikke salen uden trænerens tilladelse.

Ved indtræden i Dojangen vises respekt ved at bukke for de koreanske flag og de andre, der er i salen.

Ved start og slut hilses altid på trænerens ordre på det koreanske flag, "Taeguek Kee” samt på træneren selv efterfølgende.

Under træningen hilses altid på den træner, der har den direkte træning.

Ligeledes hilser man på sin makker, når man skal arbejde sammen to og to.

Svar aldrig din træner igen under en træning men tag et eventulet problem op efter træningen.

 

Graduering

Til en graudering bedømmes den enkelte elev ud fra en blanding af den fysiske og mentale insats.

I bedømmelsen af elever til graduering, bør der tages hensyn til aldersbetingede problemer, manglende smidighed, manglende skolekundskaber mv.

Den enkelte elev vurderes således udfra pensum men også udfra sin egen situation.

Det er til enhver tid de tilstedeværende censorers afgørelser, der gælder. Afgørelser om en elev skal dumpe foregår altid ved afstemning blandt de tilstedeværende censorer. Er der stemmelighed, er det altid den højst gradueredes stemme, der vægtes højst.

 

HUSK PÅ

Hver gang en elev er til graduering, er klubbens instruktører også til graduering.

Du skal fokusere på din egen træning og udvikling. Der skal du aldrig, hverken direkte eller indirekte, sammenligne dig med andre elever i forhold til niveau og graduering. Vurderingen af den enkelte elev er helt individuel, og vurderes af de tilstedeværende censorer ud fra alle taekwondoens elementer.

 

Forældre

I forbindelse med Panterne (børne "Mon-holdet") er der ofte mange forældre tilstede under træningen, hvilket de er meget velkomne til - dog under forudsætning af, at der er plads, samt at man ikke forstyrrer træningen. Forældrene er velkomne til at stille spørgsmål til træneren efter træningen. 

Taekwondo er en hirakisk og meget disiplineret sport. Klubben følger sammen med en række andre klubber et gammelt koreansk Hwa Rangsystem med stormester Wandy Nielsen i spidsen i samarbejde med Shin Boo-Young i Hamborg.

Det er nødvendligt at "indordne" sig dette, hvis man vil træne i Midtdjurs Taekwondo Klub. Det er ikke noget med at slå børnene (andet end hvad man nu gør i en kampsport), men det er noget med at fastholde fx respekt for træneren, ikke snakke under træningen, gøre hvad der bliver sagt, træne i den rigtige dragt osv.

Børnene skal nok med tiden lære det, de skal, hvis de passer deres træning, men hvis du som forælder har lyst til at hjælpe barnet hjemme, kan du spørge træneren, hvis der vil være godt for et enkelte barn at hjælpe med.  

Forældrene opfordres i øvrigt til selv at starte, hvis de har lyst. Mange af klubbens medlemmer er startet i forskellige famligekonstellationer, og det er sjovt at gøre noget sammen.

 

Om værdigrundlaget

Dette er skevet for at give et lille indblk i nogle af de kodex-regler, der ligger i Midtdjurs Taekwondo Klub. Der kan ikke tages højde for alt her, og hvad der står her, vil også blive sagt til træing.

OG HUSK AT ALT ARBEJDE, DER LAVES FOR KLUBBEN (trænere, bestyrelse, lejre, stævner, klubture, hjemmeside, Facebookside osv), UDFØRES AF FRIVILLIGE OG ULØNNEDE FOLK, DER FORSØGER AT GØRE DET SÅ GODT SOM MULIGT.