Årsberetning 2010

Årsberetning - referat fra generalforsamlingen i Midtdjur Taekwondo Klub afholdt Kolind d. 20. december 2009. Klubbens officielle underskrevne referat fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Valg af revisor

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 1. Formand Wandy Nielsen,

2. Sekretær Elin Gregersen og 3. meningt medlem Niels Ulrik Johnsen.

7. Valg af trænere og udvalg

8. Eventuelt

 

Ad. 1. Paw Rønde blev valgt til dirigent

Ad. 2. Formand Wandy Nielsen aflagde beretning og kunne fortælle om atter et godt taekwondoår med nye sortbælter og en vellykket sommerlejr i Tirstrup. Der har også været gode kampresultater fra kampholdet. Den gode positive udvikling i klubben forventes fortsat fremover. Bestyrelsen arbejder i de næste år på at forberede et glidende generationsskifte. Formandens fulde skriftlige beretning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ad. 3. Kasseren kunne berette, at den aktuelle kassebeholdning er på ialt 49.513,72kr. Nøgletallene kan fås ved henvendelse til kasseren. 

Ad. 4 Ole Agertoft blev valgt til revisor.

Ad 5. Der var forslag fra bestyrelsen om revision af klubbens vedtægter. Hanne Mogensen gennegik diverse ændringer. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne, som bestyrelsen herefter sender til godkendelse hos hjemkommune samt Dansk Taekwondo Forbund.

Ad 6. Niels Ulrik Johnsen ønskede ikke genvalg. Wandy Nielsen og Elin Gregersen ønskede genvalg og blev genvalgt. Erik Skytte blev nyvalgt.

Ad 7. Trænergruppen består i 2011 af Wandy Nielsen, som er cheftræner, Paw Rønde, Karl Rathje og Christian Kjær Thomsen. Kampudvalget kom til at bestå af Jeppe Winther og Rune Rasmussen. Bladudvalg og hjemmesideudvalg består fremover af Anders Harder, Hanne Mogensen og Henrik Skovbo. 

Ad 8. Der var ingen punkter under evt.

 

Herefter gik forsamlingen over til det egentlige julearrangement.