Årsberetning 2011

Årsberetning - referat fra generalforsamlingen i Midtdjurs Taekwondo Klub afholdt i Kolind d. 19. december 2011. Klubbens officielle underskrevne referat fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er: 1. Næstormand Søren Pedersen

 og 2. Kasserer karl Rathje

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

 

Ad. 1. Paw Rønde blev valgt til dirigent

Ad. 2. I sin beretning sagde formand Wandy Nielsen blandt andet, at 2011 havde været et fantastisk taekwondoår i Midtjurs. Klubben kunne fejre sit 35 års jubilæum, som blev markeret med flere succesrige arrangementer. Fformandens fulde skriftlige beretning kan fås hos bestyrelsen. 

Ad. 3. Regnskabet for det forløbne år blev fremlagt til godkendelse. Revisor Ole Agertoft orienterede om diverse udgifter og indtægter i året løb. For yderligere info kontaktes klubbens kasserer Karl Rathje, som pga. arbejde blev forhindret i at nå frem til generalforsamlingen. 

Ad 4. Kontingentet forbliver udforandret.

Ad. 5 Ole Agertoft blev valgt til revisor.

Ad 6. Der var ikke kommet nogen forslag

Ad 7. Både Søren Pedersen og Karl Rathje ønskede genvalg blev begge genvalgt

Ad 8. Trænergruppen består i 2012 af Wandy Nielsen, som er cheftræner, Karl Rathje, Paw Rønde og Christian Kjær Thomsen. Kampudvalget kom til at bestå af Jeppe Winther og Christian Kjær Thomsen. Bladudvalg og hjemmesideudvalg består fremover af Anders Harder, Hanne Mogensen. .

Ad 8. Der var ingen punkter under evt.

 

Herefter gik forsamlingen over til det egentlige julearrangement.