Årsberetning 2012

Årsberetning - referat fra generalforsamlingen i Midtdjurs Taekwondo Klub afholdt i Kolind d. 20. december 2012. Klubbens officielle underskrevne referat fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: 1. Formand Wandy Nielsen, 2. Sekretær Elin Gregersen, 3. Menigt medlem Erik Skytte

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

 

OBS  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før afholdense af denne.

 

Ad 1. Paw Rønde blev valgt til dirigent

Ad 2. Formand Wandy Nielsen aflagde en meget positiv beretning. Atter et rigtig godt taekwondoår med blandt andet 2 nye sabumnimmer. Der arbejdes løbende på at fremtidssikre klubben og forberede et generationsskifte. Wandy sluttede med at sige tak til alle, der har gjort en indsats for klubben og specielt til Elin Gregersen, der igen havde stablet vores traditionsrige julearrangement på benene. Formandens fulde skriftlige beretning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ad 3. Kasserens beretning. Der er et indestående i banken pt. på godt 9.000kr, og der er lige nu i alt 38 betalende medlemmer.

ad 4. Der blev vedtaget en mindre kontingentstigning på 10 år for voksne medlemmer.

Ad 5 Ole Agertoft blev valgt til revisor.

Ad 6. Der var ikke kommet nogen forslag

Ad 7. Alle ønskede genvalg og alle blev genvalgt

Ad 8. Trænergruppen består i 2013 af Wandy Nielsen, som er cheftræner, Paw Rønde, Karl Rathje og Erik Skytte. Anders Harder og Hanne Mogensen fungerer som hjælpetrænere. Kampudvalget består af Mads Winther og Christian Kjær Thomsen. Bladudvalg nedlægges og tilgengæld ønskes focus på hjemmeside og Facebook. Hjemmesideudvalg består fremover af Hanne Mogensen og Anders Harder. Der bliver lavet en ny hjemmeside. 

Ad 9. Der er et ønske om flere lørdagstræninger. Dette vil dog koste leje af sal og skal aftales med skolens pedel. Erik Skytte tilbød at stille sin egen træningssal i Hyllested til rådighed.

 

Herefter gik forsamlingen over til det egentlige julearrangement.