Årsberetning 2015

 

Der blev afholdt generalforsamling med efterfølgende juelafslutning i Midtdjurs Taekwondo Klub torsdag d. 21. december 2015 på Kolind Centralskole.

Referat af generalforsamling i henhold til dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen: Godkendelse af konsekvensrettelse i vedtæfterne som følge af optagelse af børn fra 5 år og opefter: I §3 rettes det med fed skrift fra ”Som medlemmer kan optages alle over 9 år. Dog kan 7-årige optages, når vedkommende ledsages af et voksent medlem (15 år). Dog kræver optagelse af personer, der har været straffet for vold, godkendelse af bestyrelsen” til ”Som medlemmer kan optages alle, der er fyldt 5 år. 5-9 årige vil normalt blive optaget på klubbens Mon-hold. Dog kræver optagelse af personer, der har været straffet for vold, godkendelse af bestyrelsen.”

7. Valg af bestyrelsen

På valg er:

1. Næstformand Søren Bak Søballe (modtager genvalg)

2. Menigt medlem Karl Rathje (modtager genvalg

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før afholdelsen af denne.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Paw Rønde blev valgt.

 

Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Formand Wandy Nielsen fremlagte beretning og sagde bl.a.:

Det har været et fantastisk år for klubben med flere nye sortbælter, som er med til at styrke udviklingen af klubben. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem de fire klubber i Hwa Rangfamilien, bl.a. med fælles gradueringer og Hamburgtur skærtorsdag. Der er blevet afholdt ungdomslejr, som forløb perfekt.

Det største, der er sket i 2015 er nok etableringen af monholdet PANTERNE. Der har været fantastisk opbakning både fra trænere, hjælpetrænere og forældre.

Klubben har generelt en stabil medlemsskare, hvilket er tegn på, at den er godt rodfæstet i lokalområdet, og at der er stor respekt om klubben.

Klubben træner traditionel taekwondo, og det er den bedste måde at sikre fremtiden på. Bestyrelsen har valgt at melde klubben helt ud af Dansk Taekwondo Forbund (DTF), idet den mener, at vi ikke får noget ud af medlemsskabet. Til orientering har Hwa Rang Aarhus og tre af vores venskabsklubber på Sjælland valgt at gøre det samme. Det har ikke været en nem beslutning efter 35 års medlemsskab.

Næste år bliver også et stor år, hvor klubben blandt andet har 40 års jubilæum. Bestyrelsen arbejder på flere tiltag for at markere dette. Der bliver blandt andet gjort lidt mere ud af forårets graduering. Således afholdes jubilæumsgraduering for monholdet d. 21. marts 2016. Den 24. marts 2016 (skærtorsdag) afholdes jubilæumsgraduering for kupgrader i Kolind i stedet for i Hamburg, og d. 16. april 2016 afholdes jubilæumsarrangement for sortbælter. Der bliver lavet jubilæums T-shirts og en jubilæumsfolder med historiske indslag.

Der bliver afholdt 2. dan-grauderinger i 2016, og der er allerede mange apsiranter. Vi er sammen med de tre andre Hwa Rang klubber ved at lave vores egne Dan-certifikater, som i første omgang skal køre sideløbende med Kukkiwoncertifikaterne.

I weekenden d. 9. – 10. januar 2016 afholdes venskabsstævne i Randers, hvor vi håber at vinde mange medaljer.

Wandy takkede under de enkelte punkter alle, der gennem året har bidraget med arbejdet i klubben, trænere, hjælpetrænere, bestyrelsen, udvalg og forældre.

Wandy sluttede med en stor tak til Elin Gregersen for endnu engang at have stået for det praktiske arrangement og traktement i forbindelse med den traditionsrige juleafslutning.

Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger.

 

Ad 3 Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Stabil økonomi. Sidst i januar 2016 fremlægges regnskabet til gennemsyn for Ole Agertoft, der er revisor.

 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Uændret for alle aldersgrupper. Derudover betaler hvert medlem 200,-kr én gang årligt til forsikring mv..

 

Ad 5 Valg af revisor

Ole Agertoft blev genvalgt som revisor.

 

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen vedr. konsekvensretning af vedtægterne som følge af oprettelse af monholdet blev vedtaget som fremlagt.

Herudover var der kommet et forslag fra bestyrelsen om indførelse af suppleant til bestyrelsen pga. stort arbejdspres. Dette blev vedtaget, og Paw Rønde valgt som suppleant.

 

Ad 7 Valg af bestyrelsen

På valg var:

1. Næstformand Søren Bak Søballe - genvalgt

2. Menigt medlem Karl Rathje - genvalgt

 

Ad 8 Valg af trænere og udvalg

Grandmaster Wandy Nielsen

Trænergruppenrne består i øvrigt i 2015 af:

Voksenholdet:

Cheftræner Paw Rønde.

Øvrige: Karl Rathje, Erik Skytte og Mads Winther.

Børneholdet:

Erik Skytte og Marianne Skriver med hjælpere.

 

Webudvalg (hjemmeside, Facebook ol.): Anders Harder og Hanne Gruwier Mogensen..

Presseudvalg: Hanne Gruwier Mogensen

Kampudvalg: Mads Winther og Paw Rønde

 

Ad 9. Eventuelt

Mathias Kindtler og Jonas Kjær bliver supplerende trænere til kampholdet.

Referat ved Elin Gregersen på vegne af Hanne Gruwier Mogensen, sekretær.

 

Juleafslutning

Før generalforsamlingen var der almindelig træning med lidt opvisning. Herefter omklædning, generalforsamling og julehygge.

Næsten 90 deltog i det efterfølgende hyggearrangement med kaffe, sodavand samt æbleskiver og slik. MTK Knock Out Band bestående af Wandy Nielsen (guitar), Erik Skytte (guitar) og Jan Vestergaard Jacobsen (guitar) underholdt, og der blev fremført tre numre, hvorefter der var fælles julesang.

Præmien for bedste træningsflid for voksenholdet gik i år, meget velfortjent, til Benjamin Dilling – stort tillykke.

På monholdet blev der uddelt medaljer til følgende:

Anton – guld, Oliver og Benjamin fik sølv og Frederik og Matilde fik bronze

Aftenen sluttede i god ro og orden, og vi glæder os til det næste år.

 

Af Hanne Gruwier Mogensen