Bestyrelsesmøde d. 25. august 2022

Til stede: Paw Kjeldgaard, Jan, Chris, Tessa og Paw Rønde. Afbud fra Søren

 

Punkt 1 Siden sidst: Vi har pænt fremmøde og har fået nye medlemmer her efter sommerferien. Sommerlejren blev aflyst.  

 

Punkt 2: Økonomi: Økonomien ser god ud og der er penge til at investere i udstyr, arrangementer eller andet. 

 

Punkt 3 Nye medlemmer/tiltag: Vi har fået 2 nye på mon-holdet som er på prøve og der er 3 nye medlemmer på prøve på voksenholdet.

Et banner. Koster omkring 1.000kr. 

T-shirts som grafisk er målrettet unge med logo eller skrift med midtdjurs taekwondo. Prisen er ca. 120kr pr stk.

Klub merchandise. Håndklæder med broderi ca. 250kr. sportstaske med logo ca. 200 kr.

Introperiode hvor der er fokus på nye medlemmer. Opdelt træning med et intro forløb, hvor der er stor fokus på nye medlemmer. Annoncere i lokalavisen efter nye medlemmer og på sociale medier.

Selvforsvar kunne også være en mulighed for at få nye medlemmer. Træning der i højere grad fokuserer på selvforsvar. En mulighed kunne være at holde et kursus en lørdag hvor folk kunne komme og prøve selvforsvar og måske ville få lyst til at gå til taekwondo. 

Flash mob eller events på skoler der øger opmærksomheden. 

 

Bestyrelsen vil starte med at arbejde på at få trykt t-shirts, sportstasker og håndklæder. Chris undersøger priser og kigger på layout sammen med Jan

 

Glesborg skole vil gerne have nogle ud og vise noget taekwondo og træne deres elever. Lime klanen ser på om de kunne klare denne opgave. 

 

Øget fokus på nye medlemmer så de føler sig velkomne i klubben.

 

Punkt 4 Dangraduering: Der afholdes dangraduering i Tyskland. Der ligger ikke en dato fast endnu, men det blive muligvis i Oktober.

Det antal år man mindst skal træne mellem gradueringer er den dangrad man bærer. Det vil sige at skal man op til 2. dan træner man et år.

Så længe vi har muligheden for at tage til Tyskland og støtte op om denne gren af taekwondo gør vi dette. 

 

Punkt 5 evt: Legatsøgning - hvis vi står overfor en større  investering i forhold til udstyr. Vi kan søge penge ved DGI til udstyr. Paw Kjeldgaard tager kontakt til Flemming for at rådføre sig om hvordan og hvor der kan søges penge. 

 

Kup graduering er ikke fastlagt endnu, men der påtænkes en graduering i løbet af efteråret. 

 

Lørdagstræning med massere af træning og noget fællesspisning som kunne være pizza eller andet vi bestiller, som en sen frokost. Jan får fat i Claus for at høre hvornår hallen er ledig en lørdag formiddag.