Bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2021

 

Siden sidst: 

Vi er kommet godt igang igen efter corona. Der er kommet en del nye medlemmer. Vi har nogle faste medlemmer, som står til at være aktive, men som vi ikke ser til træning. 

Paw Rønde snakker med Claus om at vi kan få booket den ekstra sal om mandagen. 

I forhold til politisagen har politiet fået fat i noget mere dokumentation i form af kontoudtog og andet. Der er stadig ikke sat en efterforsker på sagen, men sagen bliver ikke forældet før efter 10 år. 

Jan fik lavet en god aftale på at få trykt certifikater. 

45 års jubilæum:

Jan har en skabelon til diplomer. Chris og Jan har en skabelon til jubilæumsbladet. Der er også skabelon til plakat og folder. Der var rigeligt mad, selv om der var bestilt mad til det antal personer vi var. Vinen var god - Paw havde bestil den og Søren hentede den.

 

Økonomi:

Økonomien ser ret fornuftig ud. Der er pt ca. 17.000 på kontoen og det er hvad der plejer at stå, som det laveste beløb. Dejligt at vi har fået et kontokort, så Chris ikke skal lægge penge ud. Vi har haft udfordringer med at mentoclub har opkrævet kontingent for nogle af vores medlemmer 3 gange på en gang. Beløbene er ført tilbage. Chris undersøger om vi kan få lavet det således at vi selv kan tilbagebetale beløb, der er opkrævet uretmæssigt. 

Indkøb af 2x 130 og 2 x 140 dragter så vi har liggende til når børn starter på børneholdet. De betaler naturligvis for dragterne, men vi kan sikre at de hurtigt kommer i en dragt efter indmeldelse. 

Der bliver lavet regnskab og budget til generalforsamlingen.

Paw har forhørt sig om køb af håndklæder. Jan og Chris vil forhøre sig om pris på at få broderet vores klubmærke på håndklæder. 

 

Påsketur:

Bo har sendt indbydelser ud til turen. Hwa Rang giver maden og halvdelen af sædet. Egenbetalingen bliver dermed 200 kr pr deltager + gradueringsgebyr. 

Dangraduering bliver den 9. april. 

 

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. april klokken 19.00 til 20.30

Paw og Tessa snakket sammen om opsætning af punkter til dagsorden. Dagsordenen sendes ud på mentoclub

Vedtægterne skal nærlæses i forhold til hvem der er på valg. Dagsordenen skal sendes ud senest 3 uger før generalforsamlingen. Der kan komme en forældre for hvert af børnene på monholdet som kan stemme. 

Der serveres kaffe og te

 

Evt.:

Skal vi have en facebookgruppe kun for aktive betalende medlemmer? Paw Figge vil gerne stå for at lave en ny gruppe, som er lukket og kun for betalende medlemmer.

 

Tessa spørger hjemme om hvor længe vi må have data stående på tidligere medlemmer. Paw Rønde undersøger om vi betaler for inaktive medlemmer. 

 

Skal der gøres en aktiv indsats for at få flere nye medlemmer. En kampagne der viser at taekwondo også er selvforsvar. En kampagne der viser at det er en god familiesport.

Skal vi eventuelt have en introaften hvor man kan komme og prøve sporten af. Chris, Jan og Tessa kigger på at få lavet et arrangement. Vi kan høre Claus om vi kan få lov til at benytte den anden sal om mandagen når dan-fortræningen er slut. 

 

Sommerlejr bliver 24 - 26 juni i Herfølge. De vil arrangere et kampstævne med let kontakt.