Bestyrelsesmøde torsdag den 21. september 2023

 

Deltagere: Frank, Jan, Tessa. Chris og Paw

 

1: Siden sidst:

Det føres til referat at bestyrelsen ikke ønsker at gå videre i forhold til sagen om Erik Skytte.

Stor tilslutning til børneholdet. 

Økonomien ser fin ud. Der er et øget tilskud for børn og unge under 15 år. Der er blevet betalt gæld af. Der har været ekstra store regninger de sidste par år og til trods for det har vi 34.000 sammenlignet med 27.000 sidste år.

På sigt kunne det være godt at få betalt penge tilbage til dem der i sin tid lagde penge i kassen, for at sikre at klubben kunne bestå.

Paw tager en snak med Claus i forhold til den anden sal om mandagen. 

Prioritering af dem der skal pengene tilbage:

 - Hanne

 - Karl

 - Claus

Chris kigger på regnskabet i forhold til at få afviklet betaling til både Hanne og Karl i år. 

 

2: Facebook:

Jan vil gerne rydde op inde på facebook. Medlemmerne i gruppen skal kigges efter, så det primært er medlemmer af klubben der er medlemmer. Jan får administratorrettigheder. 

Vi skal huske at benytte os af gratis reklame på skærmene. Vi må lave et opslag, hvis der sker noget ekstraordinært så som jubilæum eller andre arrangementer. 

 

3: Puljer:

Søgning af midler gennem fonde eller puljer. Vi har tidligere fået penge fra Lacour-fonden. 

Paw kigger på frister i forhold til ansøgning af midler. Paw vender tilbage. Tessa renskriver en konkret ansøgning med hjælp hjemmefra. 

 

4: Jubilæum:

Den 7. er der jubilæum i Århus Taekwondo Klub. Klubben giver en gave til Søren. 

 

5: Evt:

Paw giver mulighed for individuelle hensyn i forhold til graduering. Disse hensyn skal ses i forhold til taekwondoens formål, så der også tænkes på den enkeltes udvikling. 

Der bliver købt bælter ind til den der skal til graduering. 

I forhold til dan graduering ligger weekenderne fast. Weekenden i uge 40 og sidst i marts. Der er altid mulighed for at datoen bliver rykket. 

Tessa får administratorrettigheder til mentoclub, så referater kan lægges direkte ind.