Bestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023

Deltagere: Søren, Chris, Jan, Tessa og Paw Rønde

Afbud: Paw Kjeldgaard

 

Punkt 1: Siden sidst

Paw Kjeldgård har fået en rygskade.

Vi er mange til træning og klubben har fået nye medlemmer. Monholdet har 15 medlemmer og ca. 10 der kommer fast til træning. Vi har pt. 41 aktive medlemmer på papiret. Paw Rønde kontakter Ulf om at gøre ham til æresmedlem. Bestyrelsen ønsker en update på fondsøgning fra Paw Kjeldgaard.

Der er dags dato en saldo på 26.356,54 kr. Chris vil gå ind manuelt og få ryddet op i mentoclub. Der står en del regninger, som figurerer som ubetalte. Disse er med stor sandsynlighed betalt uden om mentoclub. 

 

Punkt 2: Unioo (oprettelse i banken)

Vedholdende og efter mange klik og mange minutter forsøgte bestyrelsen at blive oprettet. Ved hjælp af stor tålmodighed og teknisk assistance samt kage fra halbestyreren. Vi ramte den hvide mur og Paw kontakter dem

 

Punkt 3: Årskalender

Forslag om fast punkt på bestyrelsesmøder omkring hvilke deadlines er der i den kommende periode. Så som børneattester og årlige ture. 

Randers står for at arrangere dette års påsketur til Tyskland.

Chris samler datoer i et dokument og deler med bestyrelsen. Kendskab til datoer sendes derfor til Chris.

 

Punkt 4: Generalforsamling

Mandag den 27. Februar afholdes generalforsamling. 19 til 20.30. Dagsorden udarbejdes af Tessa og sendes til Paw. Chris og suppleanter er på valg. Der skal vælges en ny revisor. 

 

Punkt 5: Køb af dragter

Fast lager på to dragter i størrelsen 130, 140 og 1 i 150

 

Punkt 6: Dtaf licens

Der er sendt opkrævning ud til medlemmerne.

 

Punkt 7: Evt.

Jan har printet eksempler til layout til t-shirts. Bestyrelsen har udvalgt et logo, som Jan og Chris vil arbejde videre med.