Generalforsamling Midtdjurs Taekwondo Klub 17/9 – 2020

Punkt 1: Valg af dirigent. Bo

Punkt 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse Formanden takker for fremmødet. Corona har udskudt generalforsamlingen. Der er et fint fremmøde til træningerne. Alle er forsikret gennem DTF. Kontingentet er steget en smule. Tak til bestyrelsen for at sikre driften i klubben. Der bliver lagt kræfter i at tage ud til skoler for at skaffe nye medlemmer. Formanden håber på fortsat øget antal af medlemmer. Medlemmerne har svaret på quiz hvor mange klaret sig rigtig godt og der måtte trækkes lod om 1. pladsen da flere havde svaret rigtigt på lige mange spørgsmål. Dejligt at flere hjælper til med træningen og flere fra andre klubber eller som kommer udenbys fra kommer og træner med og hjælper til. Bestyrelsen står til fornyelse. Forskellige omstændigheder gør at flere trækker sig fra poster. Det er en nødvendighed at der er en stærk bestyrelse bag klubben. PT er vi 40 medlemmer og på mom holdet er der 17 medlemmer

Punkt 3: Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse Kontingenterne udgør 45.677,19 kr af indtægter på 72.322,19 kr. Det er derfor dejligt at medlemstallet stiger. Der er overført et overskud på 878,20 kr. til næste år Egenkapitalen er 19.876,75 kr. Penge som tidligere er blevet udlånt til klubben i forhold til en sag med en tidligere kasserer er betalt tilbage.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent for det kommende år Kontingentet ændres ikke. P.T. er der 385 kr pr. kvartal Punkt 5: Valg af revisor Rune Rasmussen vælges Punkt 6: Behandling af indkomne forslag Der har ikke været nogle indkomne forslag

Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter Nuværende bestyrelse: Formand: Paw Rønde - modtager genvalg Sekretær: Hanne Mogensen - modtager ikke genvalg Næstformand: Søren Søballe - er ikke på valg i år Bestyrelsesmedlem: Karl Rathje - modtager ikke genvalg Kasserer: Marianne Skriver - modtager ikke genvalg Suppleant. Der skal vælges to suppleanter Valg: Formand: Paw Rønde Sekretær: Tessa Møller Næstformad: Søren Søballe Bestyrelsesmedlem: Jan Vestergaard Jakobsen Kasserer: Chris Frey Etefors Suppleant 1: Celine Petersen Suppleant 2: Kirstine Ottesen

Punkt 8: Valg af cheftrænere og udvalg Paw ønsker genvalg som cheftræner Karl Rathje - ønsker ikke genvalg som cheftræner for mom-børnene Sonja Trier vælges som cheftræner for mom-børnene. I webudvalget har Hanne og Henrik Skovbo siddet. De ønsker ikke genvalg Jan vil gerne fortsat sikre at der bliver lagt billeder og tekst ud på facebook. Presseudvalg lægges sammen med webudvalget. Kampudvalget nedlægges, men kan genoptages efter interesse.

Punkt 10: Eventuelt Der bliver spurgt til hvad forsikringen gennem DTF dækker og om hvorvidt den faktisk dækker os godt nok. Paw undersøger hvad forsikringen rent faktisk dækker i forhold til mén grad. Karl Rathje siger på gensyn og takker af efter 28 år i klubben.