Bestyrelsesmøde torsdag den 8/7 2021

Siden sidst - Godkendelse af referat

Referartet godkendes.
Jan snakker sammen med en kammerart om at få søgt fonde
45 års jubilæum bliver afholdt den 9/10 fra klokken 9 morgen til 9 aften. Der bliver både kup og dan graduering. Der bliver kun inviteret de 4 klubber. Arrangementet bliver økonomisk afholdt af Wandy Hwa-Rang.
Jan melder ud på facebook af dagen skal reserveres.
Dejligt at vi kan mødes fysisk - både til træning og til bestyrelsesmøde
Fint fremmøde til træningerne.

Økonomi

Økonomien ser stabil ud. Vi ligger med et plus på mellem 23.000 og 36.000 hen over det seneste år. Vi har fået 2 flere medlemmer end vi har mistet på trods af Corona. Chris har fået styr på at bruge programmerne så det er nemmere at styre økonomien. Chris undersøger mulighederne for at få mobile pay til klubben. Kontanter giver unødigt arbejde. Paw eller Jan trykker et par små stykker papir med kontonummeret så de kan uddeles til dem der gerne vil betale kontant, hvis vi ikke kan få mobile pay.

Fremtidig strategi - hvem gør hvad

Jan får hjælp af en kammerart til at søge fonde. F.eks i forhold til lokaleleje. Chris kigger på hvordan vi kan søge tilskud til lokale gennem kommunen.

Evt.

Trænersituation mens der er danfortræning. Søren vil komme og hjælpe til.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. august klokken 18 for at samle trådene i forhold til jubilæum.
Se på om der skal ændres i supleanter.