Generalforsamling i Midtdjurs taekwondo klub mandag den 27. februar 2023 klokken 19 til 20.30

 

Alle der har været medlem mere end tre måneder er både stemmeberettigede og valgbare. Børn kan repræsenteres af en voksen pr. barn. 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Kristian KT blev valgt. Der blev takket for valget. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Bestyrelsen glædes ved det gode fremmøde til træning. Der er en god kontinuitet i klubben. Formanden roser og takke bestyrelsen for det store arbejde for driften i klubben. Sonja og Bo takkes også for de kræfter, der i det daglige er med til at sikre en god og kompetent træning.

I 2022 fik vi endelig mulighed for igen at tage på tur til Tyskland. Det er godt at vi igen kan møde op og vise støtte til den tyske stormester.

Der har været nogle rigtig gode sortbælte træninger, som går på skift mellem klubberne.

 

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Det er blevet lettere at følge regnskabet efter corona - der er blevet mere stabilitet i klubben. Indtægter i 2022 var 62.630,85 kr. Udgifterne var 63.397,35 kr. Der har været lidt flere udgifter på udstyr samt lokaleje. Der forventes et overskud i 2023 på 8.560,00 kr. ved årets udgang stod der 19.182,00 kr på bankkontoen. 

 

4. Bestyrelsens budgetforslag samt evt. planlagte aktiviteter for det kommende år fremlægges til godkendelse

Budgettet godkendes. Der er planer om den årlige tur til Hamborg. Der bliver kupgraduering igen til efteråret. 

 

5. Bestyrelsen fremlægger det af bestyrelsen foreslåede kontingent for det kommende år til godkendelse

Vi fastholder det nuværende kontingent.

 

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har undersøgt priser på t-shirts med trykt logo. T-shirten vil komme til at koste ca. 120 kr. pr stk. Bestyrelsen vil se på muligheden for at give børnene en t-shirt når de starter til træning. 

Jens Tander bliver tildelt titlen som æresmedlem. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleant. Kasser posten samt de to suppleanter er på valg.

Chris modtager med glæde et genvalg som kasser. Frank og Kristian blev under store klapsalver valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af revisorer

Der undersøges mulighed for om et tidligere medlem kunne være interesseret i at være revisor. 

 

9. Valg af cheftræner og udvalg

Paw Rønde vælges som cheftræner. Sonja Trier genvælges som træner på monholdet og Tessa Møller genvælges som assistenttræner på monholdet. 

 

10. Eventuelt

Der stilles forslag om at der afsættes et beløb i budgettet til at have et par lånedragter liggende. Det kan også være noget man søger fonde til.