Årsberetning 2008

Årsberetning - referat fra generalforsamling i Midtdjurs Taekwondo Klub afholdt i Kolind d. 22. december 2008. Klubbens officielle underskrevne referat fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Valg af revisor

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: 1. Formand Wandy Nielsen

2. Sekretær Elin Gregersen

3. Menigt medlem Niels Ulrik Johnsen

7. Valg af trænere og udvalg

8. Eventuelt

 

Ad. 1. Paw Rønde blev valgt til dirigent

Ad. 2. Formand Wandy Nielsen aflagde en meget positiv beretning, hvor han kunne sige, at klubben har haft et godt år med mange nye medlemmer, så klubben nu har det største medlemstal nogensinde. Der er mange, der er steget i bæltegraderne, og der er kommet nye sortbælter. Der er kommet godt gang i samarbejdet i Shin Familien med aktiviteter som sommerlejr, forskellige camps og venskabsstævner. Også kampholdet har gjort det godt og har høstet mange medaljer og fine placeringer ved stævnerne. Klubben er godt rodfæstet i lokalsamfundet og der er stor opbakning til arbejdet i klubben, både træning, kampudvalg, hjemmeside osv. Wandy gjorde opmærksom på, at der er focus på vores sport, fordi det er en kampsport, hvilket kræver respekt fra alle i klubben. Wandy sluttede med at sige tak til alle, der har gjort en indsats for klubben og specielt til Elin Gregersen, der igen havde stablet vores traditionsrige julearrangement på benene.

Ad. 3. Kasserens beretning blev aflagt af Karl Rathje, der kunne fortælle, at kassebeholdningen takket være de mange nye medlemmer samt en kontingentsforhøjelse var rigtig god. Der er pt. 58 betalende medlemmer samt trænergruppen. Det ser rigtig godt ud og giver gode muligheder for at støtte kurser, kamphold og deltagelse i forskellige camps mv.

Ad. 4 Ole Agertoft blev valgt til revisor.

Ad 5. Der var ikke kommet nogen forslag

Ad 6. Alle ønskede genvalg og alle blev genvalgt

Ad 7. I trænergruppen ønskede Søren Pedersen desværre at træde ud i en periode på grund af tidsmangel. Klubben byder i stedet velkommen til Christian Kjær Thomsen. Trænergruppen består således af Wandy Nielsen, som er cheftræner, Niels Ulrik Johnsen, Paw Rønde og Christian Kjær Thomsen. Kampudvalget består fortsat af Niels Ulrik Johnsen og Paw Rønde, men Niels opfordrede til, at der blev støttet op om dette udvalg i form af deltagelse på sidelinien i forbindelse med kampe. Der skal køres en del, og der er brug for ekstra hænder under selve kampene. Bladudvalg og hjemmesideudvalg består fremover af Hanne Mogensen og Anders Harder og suppleres af Henrik Skovbo. Der bliver lavet en ny hjemmeside, som næsten er på plads. Der blev gjort opmærksom på, at der er oprettet forskellige Facebook grupper i Hwa Rang regí.

Ad 8. Der var ingen punkter under evt.

 

Herefter gik forsamlingen over til det egentlige julearrangement - se mere om juleafslutningen under Aktiviteter 2008.